« vissza

Ady Endre összes költemenyei

Ady Endre

Letöltés

Ady Endre összes költemenyei - Ady EndreAdy Endre a magyar költészet legnagyobb formátumú és máig inspiráló hatású géniusza, egyben a XX. századi irodalmi modernség úttörője és legegyénibb hangú képviselője. A népi-nemzeti versidom korábbi egyeduralmát föloldva a szimbolizmus, a szecesszió irányába tágította a magyar líra eszmekörét, miközben sajátos poétikájával és nyelvhasználatával megteremtette a modern magyar versbeszédet. A századfordulótól haláláig írott verseit sajátos ciklusokba, szerkezeti egységekbe, kötetekbe csoportosította, így rajzolva ki az irodalmi modernség sajátos, csak rá jellemző lírai horizontját, amely a Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű programadó versétől a halála előtt írt Üdvözlet a győzőnek című fájdalmas verséig ér. Ady költészetének motívumait a férfi-nő kapcsolat, a humanista gondolat, az istenkeresés, a nemzeti sorskérdések, a forradalom igenléséig eljutó politikum, valamint a modern művész életérzés rajzolják körül. Rövid élete és terjedelmes – más műfajokra is kiterjedő – életműve a magyar irodalom egyik leginkább termékenyítő, inspiráló hatású műve.

Ady Endre összes költemenyeiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák