« vissza

Szigeti veszedelem

Zrínyi Miklós

Letöltés

Szigeti veszedelem - Zrínyi MiklósA 17. században Magyarország lakosságának valamennyi osztálya - más-másképpen, de mégis együtt élte azt a szorongásos életet, amelyből a század végső évtizedeire kirobbant a megalázott nép és a megalázott urak közös élethalálharca: a Thökölyéktől (1679-1689) Rákócziékig (1703-1711) húzódó kuruc háború. Tragikus század volt ez, amelynek egyik főszereplője Zrínyi Miklós volt, aki csak mellékesen volt költő, de olyan színvonalon volt mellékesen költő, hogy ezzel ő a század irodalmának versenytárs nélküli főalakjává vált. A Szigeti veszedelemben a törökökkel vívott harcoknak állít emléket a költő. A törökkel vívott harcok jelentős eseménye volt Szigetvár védelme 1566-ban II. Szulejmán hadai ellen. A vár élén Zrínyi Miklós (a költő dédapja) állt: az ostrom után mintegy nyolcvan évvel, 1645-46 telén unokája irodalmi alkotásban idézte föl a harci eseményeket. Az író tizenöt énekben beszéli el az ostrom lefolyását, a maroknyi magyar sereg tragikus pusztulásáig. A cselekmény fő sodrát az író apró részletekkel, epizódokkal és lírai betétekkel teszi gazdagabbá. Zrínyi a mű megírásakor személyes élményeiből merített, másrészt a világirodalom nagy eposzait (Homérosz, Vergilius, Tasso) tekintette mintaképnek.

Szigeti veszedelemPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák