« vissza

Rimay János összes költeménye

Rimay János

Letöltés

Rimay János összes költeménye - Rimay JánosBalassi Bálint kor- és költőtársa, majd irodalmi eszményének és emlékének továbbörökítője. Újsztoikus eszmei alapokra és a kortársakkal fönntartott intenzív szellemi kapcsolatokra épült a munkássága, egész verselő művészete. Gondosan szerkesztett műveiben harmonikusan elegyedik az epikum és a líra, a homéroszi-vergiliusi eposz-hagyomány, Balassi hatása. Formai tekintetben is mesterét követte, de azt erősen átstilizálva a keresztény bűnbánat és a sztoikus erények képviselőjévé vált. Stílusát a manierizmus bonyolult képalkotása jellemzi, miközben filozofikus gondolatokat sző műveibe. Balassi költészetét tekintette a magyar irodalom követendő hagyományának, eszményének, és ezen a nyomvonalon törekedett a magyar nyelv költői alkalmazásának tökéletesítésére. A Balassi-utánzásból erősen allegorikus, mitologikus, összetett képalkotású költészetet növesztett, amelyet rafinált rímtechnika is egyénít. A sztoicizmus, Epiktétosz ás Horatius elveit szólaltatja meg magyarul – keresztény értékekkel és életbölcsességekkel együtt, amellyel az „arany középutat” dicsőíti. Az utókor kivált istenes költészetére reflektált.

Rimay János összes költeményePDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák