« vissza

Pázmány Péter művei

Pázmány Péter

Letöltés

Pázmány Péter művei - Pázmány PéterPázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezetője, a „magyar próza atyja” volt. Hatalmas életművét a sokszínűség jellemzi, hiszen szépíróként teológiai traktátusokban, harcos vitairatokban, imádságoskönyvekben, prédikációkban és levelekben mutatkozik meg tehetsége. A kötet az egész oeuvre-re kíván rálátást biztosítani, hiszen valamennyi pázmányi műfaj fellelhető benne: harcias, kemény Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul (1603), amelyben azt a vádat utasítja vissza, hogy a török a pápisták miatt nyerhetett erőt Magyarországon; Keresztyéni imádságoskönyv (1606), mint a kora újkori magyar vallási élet szép dokumentuma; híres-hírhedt Kalauz, azé a műé, amelyben filozófiai-teológiai-skolasztikus rendszerességgel „cáfolja meg” a protestantizmus mindet tételét; prédikációi, amelyek nem csak hívek-hallgatók lelki épülését voltak hivatva szolgálni, de gyakorlati etikát, életvezetési tanácsokat nyújtottak. Ezek a vitairatok bizonyítják Pázmány széleskörű műveltségét, amelynek segítségével hol gúnyosan, hol pedig gorombán és erőszakosan szorítja sarokba ellenfeleit. A kötetben olvashatók még Pázmány politikai szándékairól, diplomáciai tevékenységéről valló levelei is, amelyek irodalmi és esztétikai szempontól is igen jelentős alkotások.

Pázmány Péter műveiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák