« vissza

Erdélyi történelmi adatok

Mikó Imre

Letöltés

Erdélyi történelmi adatok - Mikó ImreMikó Imre (1805-1876), erdélyi történész, államférfi, Egyed Ákos szavaival „Erdély Széchenyije” volt. Az erdélyi történetírás egyik meghatározó alakja, történeti és irodalomtörténeti tanulmányokat írt, és tudományszervezőként tevékenykedett, többek között ő szervezte meg az Erdélyi Gazdasági Egyesületet (1854), és az Erdélyi Múzeum Egyesületet (1859), és anyagilag is támogatta az erdélyi református kollégiumokat. Az Erdélyi Történelmi Adatok első három kötetét ő szerkesztette, a negyedik kötet már Szabó Károly szerkesztésében jelent meg az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványaként. Szabó Károly (1824-1890) történész és műfordító, és az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtárnoka volt. Fő műve, a Régi Magyar Könyvtár összeállítása mellett, ő folytatta Mikó Imre forráskiadását. Az Erdélyi Történelmi Adatokat azzal a céllal indította el Mikó, hogy a kiadatlan, Erdély történelmére vonatkozó forrásokat (krónikákat, naplókat, törvénycikkeket, okiratokat, jelentéseket, levelezéseket, athnámékat) összegyűjtse, és évente egy-két kötetben publikálja. A forrásokat eredetiből, vagy hiteles másolatokból, vagy több egykorú példány kritikai összevetése alapján kívánta közzétenni. Ezek reménye szerint alapjául szolgálhatnak egy majdani, Erdély történetét tárgyaló monográfiának, melyet, ahogy bevezetőjében nyomatékosan hangsúlyozta, egy erdélyi történésznek kell megírnia.

Erdélyi történelmi adatokPDF
Erdélyi történelmi adatokPDF
Erdélyi történelmi adatokPDF
Erdélyi történelmi adatokPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák