« vissza

Magyar közmondások és közmondásszerű szólások

Margalits Ede

Letöltés

Magyar közmondások és közmondásszerű szólások - Margalits EdeMargalits Ede (1849-1940) Zágrábban született, horvát nyelvi közegben nevelkedett, és hosszú élete folyamán mindvégig a magyar és a délszláv népek közötti szellemi kapcsolatok ápolásán fáradozott. Nyelvészeti munkái mellett irodalomtörténeti tanulmányokat publikált, jelentős érdemeket szerzett a tanári pályán, és a horvát népi epikus énekek avatott tolmácsolása miatt műfordítóként is számon tartják. A magyar honfoglalás ezredik évfordulójára elkészült Magyar közmondások és közmondásszerű szólások impozáns méretű gyűjtemény – több mint 25 000 szólást tartalmaz. Gyűjtője és szerkesztője számos korábbi szólásközlésre, - összeállításra támaszkodhatott, s mindenhol gondosan utal a forrásokra, de az anyagban jócskán van saját lejegyzés is. A frázisok a legjellemzőbb szó vagy szavak betűrendjében sorakoznak, előfordul, hogy ugyanaz a szólás akár három helyen is megtalálható. Értelmezés igen, történeti magyarázat nem fűződik hozzájuk. Margalits munkája a modern magyar frazeológiai kutatás kezdetének és ma is példaadó művének számít.

Magyar közmondások és közmondásszerű szólásokPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák