« vissza

Régi magyar nyelvemlékek 5

Magyar Tudós Társaság

Letöltés

Régi magyar nyelvemlékek 5 - Magyar Tudós TársaságA Magyar Tudós Társaság közgyűlése 1832 szeptemberében határozatot hozott, hogy elkezdik nyomtatásban közreadni a magyar nyelv akkor ismert legfontosabb középkori nyelvemlékeit. A határozat értelmében az „illy régi, akármely tárgyú, de nyelvi tekintetből érdekes kéziratok” kiadásával Döbrentei Gábort bízták meg, így jelent meg 1838 és 1888 között a Régi magyar nyelvemlékek öt kötete. Az első kötet tartalmazza a máig legfontosabbak egyikét, a Halotti beszédet és némely ótestamentumi könyvek fordításait; a második kötet Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságos könyvét (1513) és 1342-1599 között keletkezett „vegyes tárgyú régi magyar iratokat”. A harmadik kötetben olvasható az ún. Tatrosi másolat (1466) és ugyancsak vegyes tartalmú iratok szövegei az 1540-1600 közötti évtizedekből. A negyedik és ötödik kötetben XVI. századi között kódexeink (pl. Winkler-, Jordánszky-kódex) találhatók. Az ötkötetes szöveggyűjteményből egyfelől megismerhetők a magyar nyelv történetét hiteles dokumentáló fontos nyelvemlékek, másfelől fölmérhető, milyen törekvések mentén, milyen színvonalon, milyen tudományos metódussal dolgozott a XIX. század magyar nyelvtudománya, nyelvtörténete.

Régi magyar nyelvemlékek 5PDF
Régi magyar nyelvemlékek 5PDF
Régi magyar nyelvemlékek 5PDF
Régi magyar nyelvemlékek 5PDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák