« vissza

Kölcsey Ferenc összes művei

Kölcsey Ferenc

Letöltés

Kölcsey Ferenc összes művei - Kölcsey FerencKölcsey Ferenc a magyar himnusz írója egyszerre volt költő, kritikus, politikus és szónok, a reformkor irodalmának kimagasló alkotója. A munkásságát átfogó három kötet ennek a gazdag pályának az állomásait érzékíti meg, prózai munkáinak, költeményeinek, politikai ihletésű írásainak és szónoklatainak tükrében. A hatalmas oeuvre-ből először a költemények olvashatók. Lírájának kiemelkedő darabja a Hymnus, amely 1823-ban született, ugyan ebben az évben írta a Zsarnok című költeményét is, majd a hazafiúi keserűség és vád egyik legjellemzőbb darabját, a Zrínyi dalát, Zrínyi második énekét, valamint a Huszt is. Műfordításai követik a lírai darabokat (főként görögből és franciából fordított), majd drámatöredékek és elbeszélések olvashatók a második kötetben. Az életmű jelentős írásai még a Politikai beszédek, Országgyűlési felszólalások, maradandó értékű publicisztikát, politikai irodalmat is művelt. Végezetül a kortárs költőkhöz, politikusokhoz és gondolkodókhoz (Kazinczy Ferenchez, Szemere Pálhoz, Döbrentei Gábor, Wesselényi Miklós) írt levelei olvashatók, amelyek tökéletesen leképezik Kölcsey korának politikai, társadalmi viszonyait.

Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF
Kölcsey Ferenc összes műveiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák