« vissza

A kőszívű ember fiai

Jókai Mór

Letöltés

A kőszívű ember fiai - Jókai MórJókai Mór, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja széles olvasóközönséget nevelt, nemzetivé tette a regény műfaját. Kiapadhatatlan képzelet, bravúros meseszövés, szemléletes leírások, pergő cselekmény, feledhetetlenül szemléletes alakok, átérzett pátosz és derűs humor egyesül írásaiban, amelyek hősalakjai az erények és a bűnök feledhetetlen jelképeivé válnak. Az embertelenség a Jókai-regényekben ördögi képet ölt, míg az emberségesség angyalivá magasztosodik. A magyar nemzeti függetlenség ügye az írót egész pályafutása alatt foglalkoztatta. Elvi felfogása félreérthetetlen: a feltételeket az önálló hadsereg, a független gazdasági és kulturális élet megteremtésében látja. Erről szól több nagy regénye is, köztük az először 1869-ben megjelent A kőszívű ember fiai. Cselekményének középpontjában a Baradlay-család élete áll. Szereplői nagy idők szavára adják meg az egyén válaszát – természetesen eltérő módon, mert a történet "lélekcserélő időkben", az 1848-as forradalom és szabadságharc idején játszódik. A tömegjelenetek, gyűlések, forradalmi pillanatok, csaták, Budavár ostroma egy nemzet gigászi küzdelmét átütő erővel tükrözik. A regény így válik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőskölteményévé.

A kőszívű ember fiaiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák