« vissza

Deák Ferencz munkáiból

Deák Ferenc

Letöltés

Deák Ferencz munkáiból - Deák Ferenc Deák Ferenc, államférfi, jogász, a Batthyány-kormány igazságügyminisztere, a MTA tagja volt. Jogászként először vetette fel a halálbüntetés eltörlését 1829-ben. Az 1832-36. évi, reformkori országgyűlésen a szabadelvű ellenzék egyik vezére volt, aki felszólalásaiban, állásfoglalásaiban a haladás, az alkotmányosság, a jogegyenlőség, a vallás- és lelkiismereti szabadság, a szólásszabadság és a magyar nyelv használata mellett érvelt. Az 1843-44. évi országgyűlésen a közteherviselés bevezetését szorgalmazta. Jelentős szerepe volt az 1867-iki kiegyezés előkészítésében, amelynek elindítója volt a Pesti Naplóban 1865. április 16-án megjelent ún. húsvéti cikke. Az 1865-ös országgyűlésen is vezérszerepet játszott, de a kiegyezés után megalakuló kormányban nem vállalt tisztséget. A két kötetes válogatást, hosszú bevezető tanulmánnyal, Wlassics Gyula (1852-1937) jogász, országgyűlési képviselő, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a MTA tagja készítette. Az első kötetben többek között Deáknak a halálbüntetésről, a védegyletről, a szólás szabadságáról, a jobbágyok örökváltságáról szóló beszédei szerepelnek, míg a másodikban a leveleiből válogatott Wlassics, és a kiegyezéssel kapcsolatos írásait, a közös ügyek tárgyában kelt javaslatait közölte.

Deák Ferencz munkáibólPDF
Deák Ferencz munkáibólPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák