« vissza

Chronica Hungarorum

Hess András

Letöltés

Chronica Hungarorum - Hess AndrásAz első Magyarországon nyomtatott könyv Hess András budai műhelyében látott napvilágot 1473-ban. Hess kiadványát csak a német nyelvterületen, Itáliában, Franciaországban és Németalföldön készült nyomtatványok előzték meg. Hess 1471-ben érkezhetett hazánkba és 1472 nyarán kezdhette meg a Budai Krónika néven is ismert mű elkészítését. A munka tíz hónapig tartott. A Magyarok Krónikája (Chronica Hungarorum) több történeti mű összeolvasztása révén jött létre. Első része egy XIV. századi krónikakompozíció, amely a hun történetet is magába foglalva a magyarok történetét a honfoglalástól Károly Róbert uralkodásáig tárgyalja. A Budai Krónika második szövegegysége Károly Róbert uralkodásának végét, az 1335-1342 közötti korszak eseményeit, a király temetésének leírását tartalmazza. A harmadik egység Nagy Lajos király történetét taglalja trónralépte és halála között (1342-1382). A negyedik egység az 1382-1468 közötti időszak (Nagy Lajos halála és Hunyadi Mátyás moldvai hadjárata között eltelt évek) uralkodóival kapcsolatos adatokat és családi vonatkozásokat ismerteti. Az Országos Széchényi Könyvtár példányát 1843-ban József főherceg, Magyarország nádora vásárolta a gyűjteménynek.

Chronica HungarorumPDF
Chronica HungarorumPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák