« vissza

Berzsenyi Dániel összes versei

Berzsenyi Dániel

Letöltés

Berzsenyi Dániel összes versei - Berzsenyi DánielBerzsenyi Dániel életműve az eszmei és költői fejlődés XIX. századi példázata, hiszen a nemesi konzervativizmustól a felvilágosodásig, a romantikus hazafiságtól a pesszimista létfilozófiáig jutott el. Rendkívül sok húron játszó költő volt, életművében fellelhető a klasszicizmus ideálja, a korai romantika, a latinizáló és a magyaros hagyományvonulat, egyként jellemzi munkásságát az ódai szárnyalás és az elégikus lejtésű hang. Legnagyobb verseiben (Osztályrészem; Horác; A tizennyolcadik század; A magyarokhoz; A közelítő tél; levéltöredék barátnémhoz stb.) a gondolatok ,érzelmek, tónusok, hangnemek összetettsége, irályok és verstechnikák komplexitása egy-egy műben, együtt van jelen. A költői dikció sokszínűsége, a modalitások változatossága, a motivika és a verszene sokarcúsága miatt költészetének megítélése csak abban a tekintetben egységes, hogy a XIX. század egyik legnagyobb hatású lírikusa volt.

Berzsenyi Dániel összes verseiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák