« vissza

Balassi Bálint összes költemenyei

Balassi Bálint

Letöltés

Balassi Bálint összes költemenyei - Balassi BálintA kalandos életű, várostromban hősi halált halt nevezetes katonaköltő a kései reneszánsz egyik legjelentősebb alkotója. Verseinek motívumvilágát a katonaélet, a szerelem, a vallásos hit és a természet dicsérete írja körül. Ismerte ugyan a középkor és a humanizmus korának nagy szellemeit és költőit, de legjobb műveiben eredeti hangon szól a lovagkorból örökölt udvari szerelem (Csak búbánat…), a széphistóriák érzelemkörében és nyelvén, miképp meggyőzően dicsőíti a katonaéletet, a végvári vitézek szabad életét, de írt rajongó himnuszokra emlékeztető istenes verseket is (Három himnusz a Szentháromsághoz). Az általa művelt lírai műfajok változatossága és sokasága mellett kialakította a maga egyéni strófaszerkezetét, amelynek sorbeosztása és rímképlete szinte jelképes, mágikus fölépítésű. Műfaji újítását a magyar irodalom történetében a Szép magyar comedia reprezentálja.

Balassi Bálint összes költemenyeiPDF

hirdetés

útleírások, útinaplók, térképek, stb. - Utazási Irodák